ข่าวสารการท่องเที่ยว

ข่าวสารการท่องเที่ยว

สวิตเซอร์แลนด์ครองอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก Best Countries Rankings 2022

สวิตเซอร์แลนด์ครองตำแหน่งอันดับ 1 อีกครั้ง หลังจากจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก Best Countries Rankings 2022 จัดโดย US News & World Report การจัดอันดับในครั้งนี้ใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ตัวเลข GDP, สภาพเศรษฐกิจ และจำนวนประชากร เป็นต้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่แบ่งเป็นกลุ่มคนมีความรู้ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ยังแบ่งเกณฑ์หัวข้อการวัดคะแนนเป็นอีก 10 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวของประเทศ, สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการ, คุณภาพชีวิต, ความมีเอกลักษณ์, สิทธิทางสังคม, อิทธิพลทางวัฒนธรรม, การเปิดกว้างต่อธุรกิจ, สถานะของประเทศในเวทีโลก, การท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรม สำรวจทั้งหมด 85 ประเทศทั่วโลก โดยมีผลสรุปดังนี้ 25 อันดับ ประเทศที่ดีที่สุดในโลก 2022 Switzerland Germany Canada United States Sweden Japan Australia United […]

Read More
ข่าวสารการท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นเปิดฟรีวีซ่าให้กับคนไทย ท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ด้วยตัวเอง เริ่ม 11 ตุลาคม 2565 นี้

ญี่ปุ่น ประกาศเปิดประเทศและให้ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว สามารถเที่ยวได้เอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยว ล่าสุดญี่ปุ่นประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องมากับทัวร์ รวมไปถึงให้ฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้น ไปดูกันเลย มาตรการหลักสำหรับการเปิดประเทศญี่ปุ่นเต็มรูปแบบ นอกจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบแล้ว ยังเผยใจความสำคัญสำหรับมาตรการการเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยมีมาตรการหลักสำคัญ ได้แก่ ปลดล็อกกำหนดจำนวนคนเข้าประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ผ่านทัวร์ ปลดล็อกเรื่องขอวีซ่าสำหรับวีซ่าระยะสั้น จากการปลดล็อกเรื่องวีซ่า จึงทำให้นักท่องเที่ยวระยะสั้นที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าในช่วงก่อนโควิด 19 ระบาด สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว และไม่ต้องจองทริปผ่านบริษัททัวร์ ทำให้เข้าประเทศได้ง่ายขึ้น โดยเที่ยวญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 15 วัน ต้องฉีดวัคซีนกี่เข็ม ต้องรับวัคซีนครบ 3 เข็ม โดยประเภทวัคซีนที่ทางการญี่ปุ่นรองรับ ได้แก่ Pfizer 3 เข็ม Moderna 3 เข็ม Novavax 3 เข็ม AZ 2 เข็มแรก (เข็มที่ 3 ต้องเป็น Pfizer, […]

Read More