Tag: จุดชมวิวนิวซีแลนด์

จุดชมวิว Isthmus Peak แห่งนิวซีแลนด์ ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต

จุดชมวิวแบบพาโนรามา อิสธ์มุส พีค (Isthmus Peak) เป็นทั้งจุดชมวิวและจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักปีนเขา ตั้งอยู่ในทะเลสาบวานากา ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ Isthmus Peak เป็นจุดชมวิวยอดนิยมควบคู่มากับจุดชมวิว Roy Peak เพียงแต่ Roy Peak จะอยู่ในพื้นที่สูงกว่า ส่วน Isthmus Peak แม้จะไม่ได้อยู่สูงกว่าแต่ก็สามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบวานาคาและหุบเขาได้แบบพาโนรามาเช่นกัน Isthmus

Continue readingจุดชมวิว Isthmus Peak แห่งนิวซีแลนด์ ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต